Światowa encyklopedia filmu religijnego

W naszych czasach film stał się główną ze sztuk, która zarazem ukazuje jak i kształtuje oblicze dzisiejszej kultury. Warto więc wiedzieć, które z dzieł filmowych i w jaki sposób podejmują problematykę religijną. Zarówno więc dla poznania największych arcydzieł filmu religijnego, jak i filmów, które tematykę religii podejmują nie wprost potrzebny jest dziś swego rodzaju filmowy przewodnik. Taki właśnie przewodnik, wydany w postaci pięknego albumu otrzymuje polski czytelnik. „Światowa encyklopedia filmu religijnego” to dzieło nie tylko pięknie wydane i ilustrowane 1200 zdjęciami, ale i zawierające hasła opracowane przez profesjonalistów. Redaktorami albumu, a zarazem autorami blisko 400 haseł z wszystkich 1700, są ks. Marek Lis, teolog i filmoznawca oraz Adam Garbicz, krytyk i historyk filmu.

Encyklopedia zawiera przede wszystkim omówienia najważniejszych filmów religijnych, bądź takich, w których pierwiastek religijny jest mniej lub bardziej ukryty. Są też w „Encyklopedii” hasła tematyczne: „Sacrum w filmie”, „Jezus w filmie”, „Zło w filmie”, „Westernowe motywy religijne”, które stanowią swego rodzaju przekrojowe opracowania danej tematyki. Osobno omówiony został dorobek największych reżyserów, takich jak: Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Andriej Tarkowski, Eric Rohmer, Federico Fellini. Jeżeli chodzi o obecność polskich reżyserów w „Encyklopedii” to obok Krzysztofa Kieślowskiego twórcą najczęściej omawianym jest Krzysztof Zanussi.

Dzieła omówione w „Encyklopedii” dobitnie pokazują, iż film może być formą wyrazu sacrum, szczególnie w dzisiejszych czasach, które sacrum wygnały z przestrzeni publicznej. Należy starać się więc, aby filmy takie trafiały do szerszej publiczności, co można łatwo uczynić przez organizację klubów filmowych, działających przy parafiach czy ośrodkach kultury. „Encyklopedia” jest wielką pomocą w wyborze wartościowych filmów i powinna stać się częstym źródłem inspiracji dla każdego kinomana jak i dla działaczy kultury.

Bartosz Wieczorek
publicysta, współpracuje z wieloma pismami katolickimi

Gloria24

Czytelnia: