Barbarzyństwo w imię Boga?

Praca zbiorowa pod red. Jonathan a Riley-Smith a Oxford University Press
"Historia Krucjat"
Warszawa 2005
     Historia Krucjat to efekt wielkiej fascynacji brytyjskich uczonych wyprawami krzyżowymi w formie serii ilustrowanych historii. Jednocześnie jest to kompendium wiedzy na ten temat, zawierające szczegółowe mapy, kalendarium wydarzeń, bibliografię i indeks haseł. To pierwsza tak obszerna pozycja na ten temat, wzbogacona niezwykle cennym komentarzem muzułmańskim. Prawdziwa uczta nie tylko dla pasjonatów i wszystkich głodnych wiedzy, ale również dla poszukujących prawdy o chrześcijańskim dżihadzie…
     Książka ta rzuca nowe światło na wyprawy krzyżowe, znane nam dotąd jako bohaterskie i szlachetne wyczyny europejskich rycerzy, broniących słusznej i świętej sprawy przed barbarzyńcami i niecywilizowanymi muzułmanami. Czy rzeczywiście panowanie muzułmańskie w Ziemi Świętej chrześcijaństwa sprowadzało się do jej bezczeszczenia i bezwzględnego islamizowania? Muzułmańska koncepcja religijna i społeczna uznawała religie monoteistyczne za poprzedniczki islamu a ich wyznawców i świątynie otaczała opieką. Uważano, że innowiercy posiadają księgi objawione i nazywano ich „ludami księgi”, a to ich uprawniało do specjalnej opieki zw. zimma. Cóż zatem się stało, że „ludzie księgi” porzucili swoje Księgi i chwycili za miecze? Czy Bóg błogosławił kulturalnej i moralnie rozwiniętej Europie, by zaczęła barbarzyńsko niszczyć niekulturalnych i niemoralnych barbarzyńców? Jak sami krzyżowcy tłumaczyli fakt, że zabijają ludzi w imię Boga? W obliczu wydarzeń we współczesnym świecie, nękanym wojnami i konfliktami religijnymi, przedstawienie problemu krucjatowego z perspektywy muzułmańskiej wydaje mi się szczególnie wartościowe. To duży krok w stronę tak dziś pożądanego obiektywizmu i porozumienia.
     Historia Krucjat ukazuje najnowsze osiągnięcia historiografii krucjatowej, krucjaty toczone w rozmaitych teatrach wojny, koncepcje apologetów i propagatorów, pieśniarzy i poetów, oraz emocjonalne i intelektualne reakcje muzułmanów na chrześcijańską świętą wojnę. Autorzy rozpatrują również aspekty instytucjonalne (prawne, finansowe i strukturalne), które sprzyjały i podtrzymywały ten ruch. Dużo miejsca poświęcono też zachodnim osadom założonym we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, tamtejszej sztuce i architekturze, zakonom rycerskim, oraz późniejszym krucjatom, w tym historii zakonów rycerskich od XVI do XVIII wieku, a także mało zbadanemu tematowi przetrwania idei krucjatowych w XIX i XX wieku.
Marta Putkowska
www.vocatio.com.pl
Czytelnia: