Kuszenie dotyczy każdego

Okultyzm i ezoteryzm przestały być strawą dla nielicznych wtajemniczonych, a stały się „duchowymi hamburgerami” dla mas ks. Aleksander Posacki
Ojciec Posacki jest jednym z pierwszych, którzy trafnie rozpoznali w Polsce zjawisko nowych zagrożeń duchowych. Nic, więc dziwnego, że to właśnie jego wybrałem na swego rozmówcę, gdy postanowiłem nakreślić mapę duchowych zagrożeń.

Rozmawiamy m.in. o:
• fałszywych objawieniach,
• opętaniach i egzorcyzmach w Polsce,
• wróżbitach i różdżkarzach,
• bioenergoterapii i uzdrowieniach,
oraz o:
• ezoteryzmie politycznym,
• Kinezjologii Edukacyjnej w polskich szkołach,
a także o:
• Halloween,
• UFO.

Mam nadzieję, że książka ta będzie ważna dla wszystkich, którzy na serio traktują swoje życie, jako arenę duchowych zmagań.

Grzegorz Górny
 
 
 O autorach:
ks. prof. dr hab. Aleksander Posacki - filozof, teolog, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Prowadził wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m.in. na KUL) i za granicą. Jest konsultantem egzorcystów katolickich w kraju i za granicą oraz wykładowcą m.in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriele’a Amortha

Grzegorz Górny - reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Fronda” (1994-2005 oraz 2007-2012), redaktor naczelny tygodnika „Ozon” (2005-2006), autor wielu książek m.in.: Raport o stanie wiary w Polsce, Jednostki specjalne, Demon Południa, Anioł Północy, Między matriksem a krucyfiksem; oraz albumów: Ufam (Śladami Siostry Faustyny), Ufający (Śladami bł. ks. Michała Sopoćki), 300 lat wytrwałości, Świadkowie tajemnicy – przygotowanych wspólnie z artystą fotografikiem Januszem Rosikoniem; laureat licznych nagród dziennikarskich, filmowych i wydawniczych.
 
 

Wstęp
     Rok 1989 to w Polsce nie tylko początek nowej rzeczywistości politycznej, społecznej i gospodarczej. To także zasadnicza zmiana kontekstu duchowego, w jakim przyjdzie żyć kolejnym pokoleniom Polaków. Komunizm jako system ateistyczny ze swej natury wrogi był wszelkim formom religijności. Jego upadek przyniósł wolność sumienia, która oznaczała nie tylko większą swobodę działań dla Kościoła czy tradycyjnych wyznań, lecz także dla różnego rodzaju sekt i nowych form duchowości. Chrześcijanie stanęli więc w obliczu zupełnie nowych wyzwań, z którymi na taką skalę nie mieli do czynienia w przeszłości. Okazało się, że dzięki kulturze masowej i intelektualnym modom niemal każdy z nas ma dziś okazję zetknąć się z propozycjami okultystycznymi. Ezoteryczna pokusa potrafi czaić się w najbardziej nieprzewidzianych miejscach – w medycynie, pedagogice, psychologii, terapeutyce, mediach, literaturze, edukacji.
     Wiemy, że każde wyzwanie, jakie pojawiało się w historii Kościoła, wymagało ze strony wierzących adekwatnej odpowiedzi. Jej pierwszym elementem była zawsze diagnoza sytuacji, kolejnym zaś wskazanie środków zaradczych. Niekiedy musiało upłynąć sporo czasu, nim chrześcijanie zorientowali się, że mają w ogóle do czynienia z zagrożeniem dla swojej wiary. Tak było chociażby w Polsce z wyzwaniem okultystycznym. Najbardziej jaskrawym przykładem nieprzygotowania współczesnych katolików na to niebezpieczeństwo były seanse Clive’a Harrisa czy Anatolija Kaszpirowskiego urządzane w polskich kościołach.
     Jednym z pierwszych, którzy trafnie rozpoznali w Polsce zjawisko nowych zagrożeń duchowych, był bez wątpienia ks. Aleksander Posacki – jezuita, filozof, teolog, niekwestionowany autorytet w świecie demonologów i egzorcystów. W wielu pracach dokonał on precyzyjnej analizy i metodycznej klasyfikacji różnych fenomenów okultystycznych. Jego refleksja, osadzona w myśli biblijnej i teologii Ojców Kościoła, wsparta była zawsze odwołaniem do doświadczenia duszpasterskiego i praktyki egzorcystycznej. Głównie dlatego, że – jak podkreśla sam zainteresowany – demonologia nie jest wiedzą abstrakcyjną, lecz bardzo praktyczną, przydatną w walce duchowej, jaką musi toczyć każdy człowiek.
     Nic więc dziwnego, że to właśnie ks. Aleksandra Posackie-go wybrałem na swego rozmówcę, gdy postanowiłem nakreślić mapę duchowych zagrożeń dla ludzi wierzących we współczesnej Polsce. Nie tylko zajmująco opowiedział on o dzisiejszej pokusie gnostyckiej i wyzwaniu ezoterycznym, lecz także przedstawił mechanizmy walki duchowej oraz pokazał, jakim arsenałem dysponujemy w tym starciu. Dlatego mam nadzieję, że niniejsza książka będzie ważna dla wszystkich, którzy na serio traktują swoje życie jako arenę duchowych zmagań.
Czytelnia: