Sztuka konfrontacji

Henry Cloud, John Townsend
"Sztuka konfrontacji"
Warszawa 2005
     Henry Cloud i John Townsed za pośrednictwem „Sztuki konfrontacji” stawiają pytanie: czy trudne rozmowy są człowiekowi potrzebne?
     Na kartach swojej książki udzielają odpowiedzi twierdzącej, argumentując, że zdrowe konfrontacje pomagają ludziom w rozwoju emocjonalnym i duchowym.
     Książka należy do serii poradników, w związku z tym, pojawia się w niej recepta, wręcz przepis, na dobrze poprowadzoną rozmowę. Może to być rozmowa ze współmałżonkiem, czy rodzicem, albo też z przełożonym w pracy. Również rozmowy z dziećmi, nie tylko tymi dorosłymi, wymagają nie lada umiejętności. W pokonaniu wyrastających trudności, w znacznym stopniu, pomoże „Sztuka konfrontacji”.
     Autorzy wyszczególniają najważniejsze elementy skutecznie przeprowadzonej rozmowy. Należą do nich m. in.:
- kontakt emocjonalny z rozmówcą
- wyraźne rozgraniczenie własnej sfery i sfery drugiego człowieka
- określenie natury problemu
- zachowanie równowagi między życzliwością a prawdą
- utrzymanie zasadniczego tematu rozmowy
- ograniczenie słowa „powinieneś”
- posługiwanie się konkretami
      Książka jest przeznaczona dla tych, którzy pragną uczynić zdrową konfrontację ważnym elementem swoich stosunków z innymi ludźmi.
Czytelnia: