Modlitwa dzieci ma wielką moc

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci skupiają przede wszystkim najmłodszych, którzy – odpowiadając na wezwanie Matki Bożej z Fatimy – podejmują zobowiązanie do codziennego odmawiania chociaż jednego dziesiątka różańca świętego.
     Członkowie naszej wspólnoty, oprócz tego, że sami uczą się systematyczności i wytrwałości w modlitwie, starają się także z zapałem szerzyć różaniec w swoim domu, szkole, środowisku. Wierzymy, że – jak mówiła Maryja w Fatimie – różańcem możemy powstrzymać wojny, wyprosić pokój dla świata i wiele łask potrzebnych dla nas i naszych najbliższych. A modlitwa dzieci jest szczególnie miła Panu Bogu i ma wielką moc. Powierzamy więc Mu sprawy Kościoła, Ojczyzny, całego świata oraz nasze osobiste intencje.
     Swoją modlitwą różańcową chcemy pomagać Maryi w ratowaniu świata. Celem naszej wspólnoty jest także formacja duchowa każdego członka. Pragniemy wzrastać w szkole Matki Najświętszej, która jest naszą najlepszą Matką i Nauczycielką. Jej oddajemy całe swoje życie, aby prowadziła nas najpewniejszą drogą do Jezusa. W trwaniu na tej drodze pomaga nam przykład patronów PKRD: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Jana Bosko oraz Hiacynty i Franciszka – błogosławionych pastuszków z Fatimy. Naszym szczególnym orędownikiem jest św. Jan Paweł II, który był honorowym członkiem wspólnoty i kilka razy nam błogosławił, dziękując za modlitwę różańcową odmawianą przez dzieci i wyrażając radość z naszej działalności.
     PKRD powstały w 1997 r. i obecnie należy do nich ponad 150 tys. członków w 33 krajach świata i na wszystkich kontynentach. Cały czas powstają nowe koła przy parafiach i w szkołach. Do wspólnej modlitwy włączają się całe rodziny. Oprócz spotkań formacyjnych w poszczególnych grupach odbywają się także spotkania regionalne w różnych zakątkach kraju, a raz w roku – ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę.
     Modlitwa różańcowa przynosi wspaniałe owoce w naszym życiu. Członkowie PKRD często dzielą się świadectwami o tym, jak Maryja ich prowadzi i jak pomaga im w podejmowaniu ważnych decyzji oraz w wyborze drogi życiowej. Osoby, które zapisały się do wspólnoty na początku jej istnienia, dziś są już dorosłe. Nie rozstały się z różańcem, ale nadal codziennie go odmawiają, ponieważ podjęły to zobowiązanie na całe życie. Podkreślają, że modlitwa ta pozwoliła im przetrwać wiele trudnych momentów. Kilka osób odkryło swoje powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Wielu założyło rodziny i przekazując swoim dzieciom wiarę, razem z nimi odmawia różaniec.
     Mamy świadomość, że wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej jest w naszych czasach niezwykle aktualne. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat zachęcać dzieci do odmawiania różańca i modlić się razem z nimi. Jest to najskuteczniejsza ochrona przed złem, które walczy o ich dusze i niewinność. Maryja każde z nich weźmie pod swój płaszcz i będzie chronić przez całe życie, aby wyrosło na dobrego, odpowiedzialnego człowieka, służącego Bogu i Ojczyźnie oraz odważnie idącego drogą świętości.
Magdalena Buczek
Autorka jest założycielką Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci