Duchowe drogowskazy

Aby Bóg mógł przebyć drogę prowadzącą do nas i spocząć w naszych duszach, najpierw musimy uwolnić je od wszelkiego niepokoju, pokus i zmartwień.
     Powinieneś wiedzieć: twoja dusza jest centrum, domem i Królestwem Boga. Powinieneś wiedzieć: w centrum twojej duszy znajduje się Królestwo Boże. To centrum, będące jej najgłębszą, najbardziej wewnętrzną sferą Johannes Tauler (XIV wiek) nazywa istotą duszy, bądź też jej najwyższą siłą, zdolną do bezpośredniego przyjmowania Bożej miłości.
     Jeśli więc chcesz, by Najwyższy dotknął twojej duszy i był w niej obecny, musisz zadbać o to, aby zostały spełnione ku temu odpowiednie warunki. Przygotowując Mu miejsce, trzeba usunąć lub przezwyciężyć wszystkie przeszkody.
1. Przyczynisz się do tego ćwiczeniem spokoju podczas codziennych zajęć.
2. Staraj się wyciszyć, kiedy wokół Ciebie i w Tobie samym jest zbyt głośno.
3. Szukaj zrównoważenia, zgody i pokoju.
4. Nie szukaj własnej korzyści kosztem innych ani nie staraj się osiągnąć czegoś, co ci się nie należy.
5. Spróbuj stawić czoła czekającym cię zadaniom i nie kryj się przed nikim, a doświadczysz wielkiej pomocy i wsparcia.
6. Zacznij podążać drogą rozpoznawania swych obaw i lęków i stań się ich panem.
7. Nie dopuść, by źródłem twojego postępowania były rozmaite pożądania.
8. W obliczu udręk i pokus próbuj zachować milczenie i spokój.
9. W modlitwie ciszy powinieneś nauczyć się uwalniać i uniezależniać od swoich myśli.
Czytelnia: