Pierwsze dni życia człowieka, a środki wczesnoporonne

     Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu (...). Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym. [prof. dr n. med. Jerome Lejeune, kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu, Wiedza i Życie, nr 11/1986, s. 8.]
     Dostępne w Polsce środki wczesnoporonne usuwają z macicy matki rozwijające się dziecko poprzez uniemożliwienie mu implantacji (zagnieżdżenia się w błonie śluzowej jamy macicy). Od momentu zapłodnienia w organizmie matki rozwija się nowy człowiek. Kobieta przyjmująca "pigułkę po", podświadomie godzi się na aborcję, choć de facto nie wie, czy jest w ciąży. Jest wielce prawdopodobne jest, że gdyby nie doszło do indukcji poronienia w skutek "antykoncepcji postkoitalnej", to i tak zdecydowałaby się na aborcję. Postinor-Duo zalecany jest do stosowania najdalej do 72 godzin po stosunku seksualnym. A dlaczego akurat w takim czasie, skoro plemnik potrzebuje tylko 2 godzin, aby dotrzeć do komórki jajowej i tylko kilku następnych by ją zapłodnić? Świadczy to jednoznacznie o jego poronnym charakterze, czy to na etapie pierwszych podziałów ludzkiego zarodka, czy w momencie jego dotarcia do jamy macicy.
     Wkładka wewnątrzmaciczna ("spirala"), której założenie zaleca się nawet w piątej dobie po "grożącym poczęciem stosunku" usuwa z macicy istotę ludzką gotową do zagnieżdżenia się w jej ścianie.
     Aborcyjna pigułka RU-486 może być stosowana nawet do 63 dnia od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Zabija ona wówczas ponad 2 centymetrowe dziecko, mające wykształconą większość organów wewnętrznych, a wyglądem przypominające miniaturkę dorosłego człowieka.
     Wychodząc z założenia, że "antykoncepcję awaryjną" stosuje się tylko w sytuacji, gdy do stosunku seksualnego doszło w okresie płodnym cyklu owulacyjnego, można w przybliżeniu przewidzieć na jakim etapie rozwoju usuwa ona "nieplanowane dziecko" z macicy. Skoro jajeczkowanie odbywa się 12 a 16 dni przed następną miesiączką, a do zbliżenia doszło mniej niż 48 godzin przed owulacja, a nie więcej niż 10 godzin po niej, jest wysoce prawdopodobne, że doszło do zapłodnienia - poczęcia.

Prześledźmy więc wydarzenia zachodzące w organizmie kobiety, poprzedzające ewentualne zastosowanie środka wczesnoporonnego:
2 godziny potrzebuje plemnik na dotarcie do komórki jajowej.
Po 5 godzinach następuje okres denundacji i wniknięcie plemnika do komórki jajowej, czyli zapłodnienie (poczęcie).
12 godzin od zapłodnienia materiał genetyczny z obu komórek łączy się, tworząc pary chromosomów odpowiadające za cechy osobnicze danego człowieka (takie jak np. wygląd zewnętrzny, kolor włosów, oczu, pewne cechy psychiczne). Powstaje tzw. zygota - nowy organizm ludzki w swojej najwcześniejszej formie.
Połączenie się jąder komórkowych jaja i plemnika jest to najważniejszy moment zapłodnienia - powstanie nowego organizmu. Zostaje wtedy przywrócona charakterystyczna dla człowieka liczba 46 chromosomów, w tym 23 od ojca i 23 od matki. Powstaje nowy organizm, nowy człowiek. [prof. dr hab. n. med. Zofia Bielańska-Osuchowska, Jak zaczyna się życie człowieka, PWN, Warszawa 1994, s. 37]
W ciągu 30 godzin od zapłodnienia następuje pierwszy podział zygoty (bruzdkowanie). Obie powstające komórki mają taki sam skład chromosomalny, są jednak zupełnie odrębnymi tworami. Siła przylegania utrzymuje je w jednym zespole, również w dalszych podziałach. Kiedy jednak dojdzie do rozdzielenia komórek po pierwszym podziale, mogą one ulegać dalszym niezależnym od siebie podziałom tworząc identyczne bliźnięta jednojajowe.
Po 40 - 50 godzinach od poczęcia kończy się drugi podział bruzdkowania.
72 godziny od zapłodnienia ludzki zarodek składa się z 16 lub 32 komórek (tzw. morula). W tym czasie dociera on do jamy macicy, gdzie będzie rozwijał się przez następne 9 miesięcy.
Po 96 godzinach (4 dzień) od poczęcia zarodek ma od 60 do 70 komórek. Wszystkie dotychczasowe podziały przebiegały synchronicznie to znaczy wszystkie komórki dzieliły się jednocześnie. Obecnie zaczynają być asynchroniczne i o wiele szybsze.
5 i 6 dzień od zapłodnienia przebiegają pod znakiem różnicowania się komórek. Zarodek przypominający piłkę, gdzie komórki tworzą zewnętrzną powłokę a płyn wnętrze (tzw. blastocysta). Następnie przeobraża się tworząc tarczę zarodkową (nagromadzenie komórek po jednej stronie "piłki" z których w skutek dalszych podziałów rozwinie się dziecko). Tarcza składa się z trzech warstw komórek: ektodermy (tworzącej cały układ nerwowy, narządy zmysłów i skórę), endodermy (przekształcającej się w nabłonek wyścielający przewód pokarmowy na całej długości), mezodermy położonej miedzy nimi (z której wytworzą się wszystkie kości, mięśnie i niektóre narządy wewnętrzne).
7-9 dzień rozwoju nowego organizmu ludzkiego (składającego się z kilkuset komórek) to moment, gdy dochodzi do jego zetknięcia się ze ścianą macicy. Tarcza zarodkowa wtapia się najczęściej w tylną ścianę trzonu macicy, a zarodek otrzymując pożywienie z krwi matki zaczyna gwałtownie rosnąć, podwajając swą wielkość każdego dnia.
11-13 dzień. W ektodermie rozwija się smuga pierwotna (struna grzbietowa), z której rozwinie się kręgosłup.
17 dzień. Po obu stronach struny grzbietowej pojawiają się somity, czyli praczłony, które w dalszym rozwoju przeobrażą się w organy wewnętrzne i kończyny.
18 dzień. Wzdłuż smugi pierwotnej pojawia się rynienka nerwowa, przyszły rdzeń kręgowy.
19 dzień. Pojawiają się zaczątki oczu oraz zawiązek serca i naczyń krwionośnych. Zaczyna się wykształcanie jamy ciała.
20 dzień. Istnieją już zaczątki mózgu i rdzenia kręgowego. Zaczyna pracować serce.
21 dzień. Komórki wątroby tworzą skupienie.
22 dzień. Rozwija się zawiązek nerek.
27 dzień. Wątroba jest rozpoznawalna jako narząd. Powstaje tarczyca. Żołądek, jelita i trzustka są już zauważalne. Formują się zawiązki płuc.
28 dzień. Mały człowiek ma zaczątki 40 par mięśni. Powstają też zaczątki 33 kręgów. Ma około 5,6 mm, a głowa stanowi jedną trzecią jego długości. Można na niej dostrzec zarys oczu i usta.
30 dzień. Wykształcają się trzy podstawowe części mózgu oraz postępuje rozwój oczu, uszu i nosa. Bicie serca można dostrzec przez cienka przeźroczysta skórę.
31 dzień. Powstają zastawki serca.

Za Polskim Stowazyszeniem Obroncow Zycia Czlowieka
Artykuł z zeszytów problemowych "Służba Życiu"
Czytelnia: