Pokój jest łaską

     PUNKTUALNIE W POŁUDNIE rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Podczas Eucharystii homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki – metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu. Wśród przybyłych gości nie zabrakło wielu księży biskupów, nie tylko z Polski, ale i ze świata. Obecny był także generał zakonu franciszkanów konwentualnych o. Marco Tasco, prowincjałowie, delegacje reprezentujące władze państwowe oraz licznie zgromadzeni wierni. Nuncjusz Apostolski zauważył, że data konsekracji nie jest przypadkowa, gdyż jest to rocznica wybuchu II wojny światowej, która pochłonęła wiele ludzkich istnień.
     Z tej perspektywy widzimy jeszcze bardziej, jak bardzo potrzebny jest nam pokój.
     NIEPOKALANÓW jest ósmą gwiazdą w koronie Matki Bożej Pokoju. Niepokalanów został wybrany, gdyż sam św. Maksymilian pragnął, aby w tym miejscu odbywała się wieczysta adoracja Pana Jezusa. Modlitwa o pokój wpisuje się w charyzmat franciszkanów, gdyż to w Asyżu u franciszkanów św. Jan Paweł II zapoczątkował modlitwę o pokój – mówił abp Gądecki. W dalszej części homilii arcybiskup zwrócił uwagę na brak poszanowania pokoju i na niebezpieczeństwa, które z tego powodu wypływają. Nie możemy sami z siebie zapewnić pokoju. Pokój jest darem Bożym, a nie osiągnięciem człowieka. Potrzebna jest nam pomoc Boża. Przewodniczący KEP mówił o różnicy, jaka jest między pokojem, który usiłuje dać nam ten świat, a pokojem, który niesie nam Jezus Chrystus.
     Ludzkość nie zazna pokoju, dopóki się nie nawróci – zaznaczył kaznodzieja. Nieład serca jest automatycznie nieładem sumienia. Za konflikt odpowiada indywidualne sumienie – mówił metropolita poznański. Pokój lub niepokój serca udziela się innym. Pokój jest łaską i powinniśmy go zachować w naszym sercu. Arcybiskup zwrócił uwagę na Maryję jako Matkę Pokoju. Maryja w swoim życiu napotkała wiele sytuacji trudnych i nieprzewidzianych, ale to wszystko nie spowodowało zamieszania w Jej Sercu. Ona się nie buntowała, lecz zachowywała te sprawy, rozważała je w swoim Sercu. Taki pokój, jak u Maryi, chcemy zachować także my, wśród niezrozumiałych i czasami burzliwych momentów naszej historii – mówił kaznodzieja. Maryja jako Matka Pokoju daje nam Jezusa Księcia Pokoju. Niepokalanów, to polski Asyż, centrum modlitwy o pokój, która przekracza bariery religijne, kulturowe oraz granice państw […] nie ma stosowniejszego miejsca w Polsce, które by lepiej nadawało się do tego celu. Niepokalanów bowiem to najważniejsze miejsce czci Niepokalanej.
     Poświęcenia Gwiazdy Niepokalanej – Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie – dokonał abp. Stanisław Gądecki. Uroczyście rozpoczęto modlitwę przed Najświętszym Sakramentem – wieczystą adorację, prosząc o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Wierni podchodzili pod figurę Matki Bożej Niepokalanej, by na chwilę uklęknąć i adorować – padali na kolana i prosili Maryję, a Ona ich sprawę załatwia z Jezusem – jak mówił św. Maksymilian.
     Na koniec Eucharystii zostały odczytane listy, m.in. od Ojca Świętego Franciszka, Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Regina della Pace – Piotra Ciołkowskiego. Słowo zabrali niektórzy dygnitarze, a wśród nich o. Marco Tasca – generał zakonu Franciszkanów.
     Ołtarze Adoracji powstają w Polsce, w pracowni Drapikowski Studio – gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Pan Kamil podczas uroczystości mówił: Ołtarze nie są wykonywane, lecz pisane, jak ikony; są owocem pracy i modlitwy zespołu projektowego. Swoim niezwykłym pięknem służą pogłębianiu relacji z żywym Bogiem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, a poziomem artystycznym dorównują najpiękniejszym dziełom współczesnej sztuki sakralnej. Jan Paweł II wielkorotnie nazywał Maryję: „Niewiastą Eucharystii", „Pierwszą Monstrancją" czy „Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna".
     Także w tym dniu, w ramach pierwszosobotniego spotkania Oddaj sią Maryi pielgrzymi mogli zawierzyć się całkowicie Niepokalanej i uczestniczyć w nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.
     Przed uroczystą konsekracją Kaplicy Pokoju można było wysłuchać oratorium maryjno-kolbiańskie pod dyr. o. Andrzeja Sąsiadka, franciszkanina. Następnie o. Stanisław Przepierski przybliżył temat: Pokój owocem zawierzenia Maryi. Prelegent zauważył, że Bóg przychodzi do człowieka całkowicie Jemu oddanego. Nasze miejsce, podobnie jak ukazał to Jezus, jest w sprawach Ojca. Maryja jest nam dana, by wypraszać dla nas łaski – zauważył o. Stanisław. – Nie zawsze widzimy łaski, które otrzymujemy, ale one są. Czasami dopiero po latach widzimy, co Niepokalana dla nas wyprosiła. Jezus obiecuje nam łaskę pokoju. To dlatego modlimy się o łaskę pokoju również dla naszych zmarłych. O. Andrzej wyraźnie zaznaczył: Nie ma pokoju tam gdzie jest grzech – ukazał przez to potrzebę walki duchowej, której owocem jest niezwykły pokój, który cechował Najświętszą Maryję Pannę, pomimo wielu trudności życiowych, które przeszła. Po konferencji swoim świadectwem życia i posługiwania podzielił się Andrzej Moszczyński. W ramach spotkania Oddaj się Maryi o. Mirosław Kopczewski poprowadził modlitwę różańcową, po której odczytano akt oddania się Matce Bożej.