Święty Filip Apostoł

     Apostoł Filip pochodził z Betsajdy nad jeziorem Genezaret. Był uczniem Jana Chrzciciela. Z pewnością nie spodziewał się, że będzie apostołem Jezusa, lecz gdy usłyszał Jego zaproszenie: „Pójdź za Mną!” (J 1,43) z radością dołączył się do Jego uczniów. Figuruje w wykazach imion apostołów (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,14). Sam jeszcze nie zadomowiony w gronie apostołów, a już przyprowadził do Chrystusa swojego przyjaciela Natanaela (J 1,44), czyli Bartłomieja. Mówią o nim również pisma apokryficzne, zwłaszcza „Dzieje Filipa” i „Ewangelia Filipa”, napisane w IV w., które niewiele mają wspólnego z historyczną ścisłością. Tradycja przekazała nam, że po Wniebowstąpieniu Pańskim, apostoł Filip głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i Grecji, chrzcząc nowych wyznawców Chrystusa i zakładając Kościoły, będące ośrodkami nowego, nieznanego dotąd życia chrześcijańskiego. Wszystkie źródła o różnej wartości historycznej, wiodą nas do Hierapolis jako miejsca, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską na krzyżu, w 62 roku. W nowym kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Filipa i św. Jakuba – apostołów przeniesiono z 11 na 3 maja. Ponieważ jednak w Polsce w tym dniu obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, dlatego za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej w naszym kraju ich święto obchodzimy 6 maja.
     Ikonografia przedstawia św. Filipa z krzyżem lub pastorałem, a czasem ze zwojem papirusowym, symbolizującym Księgę świętą.
     Jest On patronem czapników i pilśniarzy, a Jego wspomnienie obchodzimy 3 maja.

Modlitwa: Panie Boże, z radością obchodzimy co roku święto Twoich apostołów św. Filipa i Jakuba. Pozwól, abyśmy za ich pośrednictwem wzięli udział w Męce i Zmartwychwstaniu Twojego Syna i zasłużyli sobie na życie wieczne w niebie. Amen.