400.000 obywateli za życiem, kolej na posłów!

olacy są za ratowaniem życia dzieci chorych, nie za ich zabijaniem. Co zrobi Sejm?

Czytelnia: