Apel Caritas o pomoc na rzecz powodzian

Caritas Polska solidaryzując się z poszkodowanymi na południu Polski, gdzie trwają powodzie, uruchomiła numer konta, na który osoby i instytucje, które chcą przekazać środki pieniężne, mogą dokonywać wpłat:

Caritas Polska
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem:Powódź Południe

Można także wysłać SMS o treści Pomagam;
pod nr 72 902, koszt 2,44 (z VAT).

W niedzielę 12 lipca 2009 odbędzie się również kolekta przy kościołach
na rzecz powodzian. Środki zostaną przekazane na rzecz powodzian poprzez Caritas diecezjalną, która po ustaleniu konkretnych potrzeb powodzian będzie
mogła pomóc długofalowo.

Czytelnia: