Cierpienie darem Boga

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WEEKENDOWE W LORETTO
REKOLEKCE ORGANIZUJE ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

CIERPIENIE DAREM BOGA

14 –16 LUTEGO 2014 R.

Cierpienie darem BogaCzy cierpienie, które nieodłącznie towarzyszy człowiekowi, może być darem? To naturalne, że chcemy być od niego wolni. Lęk przed cierpieniem nie był obcy Jezusowi. Jego słowa z Ogrójca: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich” (Mt 26, 39) potwierdzają ludzki strach Chrystusa. Cierpienie jest doświadczeniem zła, przed którym człowiek się wzdraga. Mówi: „niech odejdzie”, „niech ominie” (zob. Jan Paweł II, List Apostolski Salvifici Dolores, nr 18, 3). Człowiek sam nie może poradzić sobie ze swoim cierpieniem, szuka pomocy, światła. Dlatego też w czasie rekolekcji w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej chcemy zaproponować ich uczestnikom duchową pomoc. Dobry Bóg przynosi nam pociechę w naszych utrapieniach poprzez swoje światło i słowa pełne łaski. Daje nam lepiej zrozumieć przyczyny i sens cierpienia, a w nowym świetle wiary pozwala dostrzec w cierpieniu Boży dar.
Konferencje głoszą o. Zdzisław Szymczycha SSCC i s. Alojza Hornowska CSL. Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18.00 w piątek, a kończą o godz. 14:00 w niedzielę.

Podczas rekolekcji będzie czas na:
• codzienną Mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu,
• modlitwę indywidualną i wspólnotową,
• spowiedź, rozmowę indywidualną z kapłanem i siostrami.

Zapewniamy nocleg wraz z pełnym wyżywieniem.

L0RETTO – sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, położone jest niedaleko Wyszkowa w woj. mazowieckim, około 60 km od Warszawy, nad rzeką Liwiec.

Zgłoszenia i informacje: s. Kinga CSL, email: s-mkinga@o2.pl, tel. 696 637 954.

Czytelnia: