Feminiści biją kobiety na Manifie

Katarzyna Żaczek i Mariusz Dzierżawski o agresji piewców tolerancji - rozmowa Radia Wnet i razem.tv

Czytelnia: