IV Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas

Caritas w Polsce od 30 maja rozpoczyna świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Różnorodne atrakcje przygotowały poszczególne placówki Caritas dla dzieci: paczki ze słodyczami, gry, konkursy, spotkania integracyjne z dziećmi i rodzicami.

Centrum obchodów Dnia Dziecka będzie jednak IV Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas, który rozpocznie się w 30 maja w Toruniu i Rzeszowie, 31 maja w Poznaniu. Główne obchody odbędą się w Ełku i Krakowie. W całym festynie przewidujemy, że weźmie udział co najmniej 60-80 tys. dzieci, które otrzymają paczki ze słodyczami, gorący poczęstunek, napoje. Impreza została objęta patronatem honorowym małżonki prezydenta RP, pani Marii Kaczyńskiej.

Na wszystkie festyny zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, by każdy mógł skorzystać z atrakcji, zabaw i poczęstunku, jakie oferują poszczególne miasta. Każdy z poszczególnych festynów zwraca uwagę na inne aspekty życia dzieci. W Toruniu odbędzie się bieg dla Janka Muzykanta, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy edukacyjne dzieci. W biegu weźmie udział pani Anna Popek z TVP2. W Rzeszowie dzieci będą mogły poznać różne techniki plastyczne i bawić się przy muzyce. Festyn poznański akcent położył na dbałość o zdrowie. Będzie można się przebadać: zarówno dzieci jak i dorośli. W Krakowie przekonamy się, że wszystkie dzieci lubią zabawę: i zdrowe i niepełno-sprawne. W Ełku będzie można sprawdzić, że dzieci na całym świecie mają podobne problemy, bez względu na kolor skóry i miejsce zamieszkania.

Kto nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w tych festynach może obejrzeć realizowany na żywo program „Pytanie na śniadanie”, które poprowadzi Beata Sadowska i Michał Olszański. Festyn Caritas jest objęty patronem TVP, bezpośrednie relacje z sobotnio-niedzielnych imprez można również śledzić w telewizyjnej „Dwójce”.

Celem festynu nie jest tylko zabawa. Caritas w Polsce pragnie zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy dzieci i młodzieży w Polsce. W Polsce XXI wieku są dzieci, które nie mają moż-iwości zjedzenia pełnych, wartościowych posiłków w ciągu dnia. 26% młodych ludzi poniżej 15 roku życia jest zagrożonych ubóstwem, tzn. żyje w warunkach poniżej progu dochodów, gwarantującego zaspokajanie podstawowych potrzeb. 1/3 dzieci, zwłaszcza z terenów wiejskich, jest niedożywiona. Dostęp do edukacji przedszkolnej w Polsce ma tylko 41% maluchów w wieku od 3 do 5 lat. Amerykańskie badania dowodzą, ze bieda doświadczana przez dzieci w wieku do 5 lat przez okres 3 lat powoduje spadek ich IQ aż o 9 punktów. Oznacza to, że dzieci przekraczające próg szkoły w pierwszej klasie, a pochodzące z biednych rodzin, już na starcie są skazane na niepowodzenia. Tegoroczny Dzień Dziecka niech będzie okazją nie tylko do dobrej zabawy na Festynach Caritas, ale także czasem refleksji i zatrzymania się na problemach najmłodszych. Nie na darmo mówimy, że dzieci są naszymi skarbami i przyszłością narodu.

Warto zaznaczyć, że Ogólnopolski Festyn jest tylko częścią działań pomocowych skierowanych do dzieci. W ramach pomocy dzieciom Caritas w Polsce prowadzi placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne) dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat, kluby młodzieżowe, ogniska przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, grupy podwórkowe (streetworking). Uzupełnieniem tej akcji jest program „Skrzydła”- zapomogi dla najbiedniejszych uczniów przeznaczone na edukację. Integralnym komponentem pomocy dzieciom jest Wakacyjna Akcja Caritas.

Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim dzieciom, dużym i małym, życzymy jak najmniej problemów, a jak najwięcej radości.

Paulina Rozynek
Caritas Polska
Czytelnia: