Kolejna szansa na stypendium!

Ponad 600 stypendiów w wysokości 200-1500 zł miesięcznie czeka na uczniów wszystkich szkół warszawskich. Już po raz szósty młodzież będzie mogła się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Zaangażowani społecznie i zdolni uczniowie i studenci warszawskich szkół i uczelni mogą już składać wnioski o miejskie stypendium. „Nie trzeba być zameldowanym, ani nie trzeba mieszkać na terenie Warszawy. Najważniejsze jest zaangażowanie społeczne, artystyczne, naukowe, bądź sportowe” – podkreśla Łukasz Ofiara, kierownik Działu Stypendialnego Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, które koordynuje rekrutację oraz organizuje program stypendialny. „Nie jest to stypendium socjalne, ale konkurs stypendialny z kryterium dochodowym” – dodaje. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może być większy niż 950 zł.

Bardzo ważnym elementem – obok wysokiej średniej ocen i kryterium dochodowego – jest zaangażowanie kandydatów: społeczne (wolontariat, organizacje pozarządowe, harcerstwo), artystyczne (muzyczne, plastyczne), naukowe (koła naukowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe) czy sportowe (szkolne kluby sportowe, zawody).

Dla najmłodszych – uczniów szkół podstawowych – przewidziano 80 stypendiów. Od ukończenia III klasy mogą dostać stypendium w kwocie 200–400 zł miesięcznie. Gimnazjalistom zostaną przyznane 130 stypendia, również w kwocie 200–400 zł miesięcznie. Także 160 uczniów szkół ponadgimnazjalnych może dostawać 300–500 zł miesięcznie. Wszyscy oni powinni złożyć wnioski w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (przy ul. Foksal 11) do 31 lipca 2010 roku. Najbardziej gratyfikowani są studenci. Przewidziano dla nich aż 270 stypendiów w kwocie 500–1500 zł miesięcznie. Kompletne wnioski powinni składać do końca września.

W roku 2009 przyznano 693 stypendia o łącznej wartości 3 401 000 zł. Pieniądze na stypendia pochodzą z budżetu Warszawy. Obsługę Komisji Stypendialnej zapewnia Centrum Myśli Jana Pawła II.

Na skierowany do uczniów program stypendialny składają się: comiesięczne warsztaty tematyczne „Papolandia”i Kuźnia”, warsztaty z wolontariatu „Otwórz się na dobre”, konkursy „Volo Papale” i „JP2 – wiem i znam” oraz Papieska Szkoła Letnia. Dla studentów przygotowano „Inkubator Miłosierdzia”, „Laboratorium głębi” oraz „Logos zaangażowany”.

Elektroniczne formularze oraz wszelkie informacje o stypendiach znajdują się na stronie www.stypendiajp2.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 826 42 22.

Czytelnia: