"Któż jak Bóg" - najnowszy marcowo-kwietniowy

Ukazał się najnowszy marcowo-kwietniowy, liczący 67 stron, numer magazynu poświęconego w całości aniołom i życiu duchowemu, wydawanego przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła, „Któż jak Bóg”.

W słowie wstępnym, ks.Prusakiewicz CSMA przypomina nam prawdę o Kościele jako wspólnocie wierzących, wyznawców Zmartwychwstałego, ożywionych łaską naszego Pana i Zbawiciela. W zagadnienia duchowe wprowadza nas już pierwszy tekst, traktujący o sakramentalnym małżeństwie, będącym dla dwojga wiernych „podróżą w wieczność”.

W ramach prezentacji charyzmatu michalickiego otrzymujemy wywiad z ks. St.Stanowickim z tegoż zakonu- wieloletnim kapelanem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy; można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania m.in.o to, jak pomagać najbardziej potrzebującym i zagubionym w otwarciu się na łaskę, „Boże poruszenia i natchnienia”- samemu ucząc się przy tym dostrzegać Chrystusa w upadłym bliźnim.

Ku zbudowaniu i pouczeniu przedstawiono czytelnikom historię włoskiego pisarza, D.Giulottiego- jego drogi do nawrócenia za przyczyną wytrwałej modlitwy matczynej i za sprawą przełomowego, cudownego spotkania z pewnym pasterzem; przypadek ten ukazać ma nam jasno, że temu, kto tęskni za Bogiem (choćby bez świadomości, czego właściwie się łaknie i szuka), On Sam, pierwszy wychodzi naprzeciw.
Czytając kolejne strony, poznajemy serafinów objawionych w wizjach starotestamentowych, i zapoznajemy się z dziejami sakramentalium posypania głów popiołem, wiązanym we wczesnochrześcijańskiem tradycji z obrzędem publicznej pokuty.

Całość cyklu pt.”Dla tych, co jak Tobiasz chcą dać się prowadzić” służy dawaniu świadectwa realności Bożego działania- w życiu wielkich świętych, ale też współczesnych nam chrześcijan: zawierzających Bogu swoje życie, korzystających z darów Ducha Świętego i praktykujących ewangeliczne cnoty, tak by coraz lepiej służyć Stwórcy i bliźniemu. Pragnący iść w ich ślady, odnajdują natchnienie i pomoc w przeznaczonych do modlitewnych rozważań fragmentach litanii do wybranych Świętych Pańskich-wzorów oddania i naśladowania Chrystusa- oraz w stosownych cytatach ze Słowa Bożego.

Dzięki lekturze odpowiedzi na listy dotyczące kwestii ofiarowywania Bogu wszelkich, nawet drobnych niedogodności, bolączek i cierpień-możemy ujrzeć w zupełnie innym świetle sens ludzkiej słabości, naszych pozornie daremnych zmagań, wszystkich starań i towarzyszących im upadków na drodze do świętości. Przytaczane historie z życia świętych niosą naukę o tym, że każdego cierpienia trzeba się nauczyć, przyjąwszy je w pokorze, upodobniając się do Mistrza- przyjmując krzyże, jakie otrzymujemy- nie zaś takie, jakie chcielibyśmy wybrać sobie sami.

W drugiej części zapoczątkowanego w poprzednim numerze artykułu traktującego o odmianach kultu Szatana, pomieszczono charakterystykę satanizmu laveyańskiego, przybliżając czytelnikom założenia ideologii przyświecające jego akolitom i zarysowując fundamenty doktryny.

W serii „Papieże o Aniołach” zawarto tym razem słowa ojca św. Franciszka o aniołach jako obrońcach Boskiej Tajemnicy Wcielenia. Przybliżono nam również sylwetkę św. St. Kostki, w którego życiu ujawniła się cudowna interwencja duchów niebieskich. W kontynuacji zarysu myśli teologiczno-filozoficznej Jana Kasjana przedstawiono poglądy tego „łacińskiego Ojca Pustyni” na naturę duchów upadłych, ich oddziaływanie na człowieka i sposoby obrony przed nimi.

Na bazie pracy o. Hordona SJ „Meditations on the angels” opracowano rozważania nad tekstem egzorcyzmu prostego papieża Leona XIII- uświadamiając odbiorcy, że walka chrześcijan przeciwko ciału, światu i szatanowi będzie trwała do skończenia świata. W ramach rozważań biblijnych pochylono się natomiast nad starotestamentowym crux interpretum, niejasnym fragmentem opowiadającym najprawdopodobniej o próbie zabicia Mojżesza przez Samego Boga Jehowę.

Druga część kompendium wiedzy o szkaplerzu św. Michała Archanioła przynosi szereg odpowiedzi na pytania o warunki przyjęcia, jak i samą „procedurę” nałożenia tego znaku walki duchowej. W cyklu służącym ponownemu odkrywaniu i przybliżaniu spuścizny Błogosławionego Założyciela michalitów, ks. Br. Markiewicza, wyjaśniono pojęcie ojczyzny w wielu aspektach i wymiarach oraz wyłożono powinności patrioty w świetle etyki katolickiej; zaprezentowano modelowy sposób rozumienia patriotyzmu, opartego na zasadach powściągliwości i pracy, wedle ideału lansowanego przez wspomnianego Błogosławionego Patrona.

W tonie przestrogi utrzymany jest artykuł poświęcony manii tatuowania, występującej we współczesnym społeczeństwie i kulturze.

Relacja z konferencji „Opętanie czy choroba psychiczna?”, zorganizowanej przez DA „Beczka” z Krakowa, akcentuje obecny w dyskusji wątek rozeznawania, rozróżniania choroby, opętania i uzależnienia duchowego- w popartej doświadczeniem opinii dyskutantów: jezuity-psychoterapeuty i dr psychiatrii.

Wywiad z s. Leonią CSSMA, koordynatorką generalną Stowarzyszenia Niewiast im.bł.ks.Br.Markiewicza, daje wgląd w posługę świeckiego, opartego na charyzmacie michalickim, żeńskiego apostolatu- powołanego do wielbienia Boga na wzór Archanielskiego Wodza Zastępów Niebieskich, walki o zbawienie dusz, świadczenia „powściągliwością i pracą” miłości bliźniego, zwłaszcza zniewolonego grzechem, najbardziej potrzebującego. Konkluzją następnej, poprowadzonej w duchu michalickim refleksji jest konstatacja, że Wcielenie było potrzebne, byśmy nauczyli się widzieć Boga w człowieku i kochać w wolności.

W kąciku przeznaczonym dla najmłodszych znalazło się: opowiadanie o kluczu mądrości, „anielska” historyjka z życia wzięta, pouczenie s.Lucylli o stawaniu się „rękami Chrystusa”, wierszyk czytelniczki, garść aforyzmów oraz kolorowanka przedstawiająca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

W bieżącym numerze nie zabrakło również: korespondencji z misji na Białorusi (plus informacja o możliwości udzielenia przedsięwzięciu wsparcia finansowego), program Anielskiej Pielgrzymki na uroczystości odpustowe ku czci św. Michała i Anielskich rekolekcji o rzeczonym Świętym jako przewodniku w walce duchowej oraz „Majówki ze św. Michałem”- peregrynacji do miejsc związanym z Archaniołem, ś.ś. o.Piusem z Pietrelciny i Janem Pawłem II; konkurs dla czytelników, list-świadectwo interwencji Niebieskiego Obrońcy, listę „anielskich” dewocjonaliów z Monte Sant'Angelo (z możliwością ich zakupu), kalendarium peregrynacji archanielskiej figury, zaproszenie na zjazd sprawozdawczo-formacyjny animatorów Rycerstwa św. Michała; ostrzeżenie przed rozpowszechnionym współcześnie symbolem okultystycznym

Dwumiesięcznik Któż jak Bóg dostępny jest w księgarniach katolickich, Empiku oraz na stronie www.kjb24.pl

Któż jak Bóg - najnowszy marcowo-kwietniowy
Czytelnia: