Młodzi upominają się o Żołnierzy Wyklętych

Happening zorganizowany przez koalicję młodzieżowych organizacji w 61. rocznicę śmierci gen. Fieldorfa "Nila"

Czytelnia: