Miesięcznik Egzorcysta - depresja

     W najnowszym numerze „Miesięcznika Egzorcysta” podejmujemy niezwykle ważny problem depresji. Wydawać by się mogło, że skłania ku temu jesienna, melancholijna pora. Tymczasem według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia depresja powoli staje się chorobą cywilizacyjną. Od depresji należy odróżnić to, co w duchowości nazywa się „nocą duszy”, stanem wewnętrznego oczyszczenia, niezbędnym dla autentycznego rozwoju duchowego. Do tej myśli odwołuje się Artur Winiarczyk, redaktor naczelny „Miesięcznika Egzorcysta”.
     Depresja jest w istocie próbą duchową. Postawy religijne mają zazwyczaj charakter pozytywny na przebieg depresji – mówi w wywiadzie dla naszego miesięcznika dr hab. Marcin Olajossy. Niektórzy – dodaje – traktują głęboką depresję jako „dotyk ciemności”.
     Depresję z psychologicznego punktu widzenia ukazuje dr Piotr Mamcarz. Autor wymienia jej objawy, a następnie odmalowuje jej istotę w sugestywnej metaforze ciemnego zamku, w którym zgasło światło. Dobrze, gdy w tej sytuacji człowiek posiada latarkę – wiarę w Boga.
     Często zapominamy o tym, iż autentyczne chrześcijańskie życie duchowe nie może być pozbawione okresów kryzysowych. Zagadnienie to rozwija o. dr hab. Jerzy Skawroń OCarm. Zaznacza on, iż przeżywanie sytuacji lękowych jest oznaką rozwoju duchowego, a ich brak może świadczyć o czymś przeciwnym. Autor podkreśla, że stany lękowe, depresyjne i obsesyjne przeżywały najbardziej twórcze osobowości, m.in.: Sokrates, Michał Anioł, William Szekspir, Vincent Van Gogh, św. Albert Chmielowski, bł. Matka Teresa z Kalkuty.
     Ks. prof. Marek Chmielewski w artykule Czystość i oczyszczenie wskazuje, że celem rozwoju duchowego człowieka jest zjednoczenie z Bogiem. Zaznacza przy tym, iż oczyszczenie duchowe nie powoduje chorób psychicznych, na przykład depresji.
     W tym numerze prezentujemy dwa świadectwa. Pierwsze z nich, Raj prawie utracony, to przestroga młodych ludzi przed muzyką heavymetalową, reggae i kulturą alternatywną, a zwłaszcza przed destrukcyjnym wpływem tzw. metalu gotyckiego. Drugie akcentuje prawdę, iż depresja nie jest kresem wszystkiego i nie do niej, lecz do Boga należy ostatnie słowo.
     Na zasadniczo antychrześcijański, w wręcz okultystyczny i satanistyczny przekaz współczesnych idolek młodzieży zwraca uwagę Grzegorz Kasjaniuk w artykule Demoniczne i wulgarne. Idolki współczesnych gimnazjalistek.
     Poza tym w numerze zamieszczamy tekst dra Wincentego Łaszewskiego, który w artykule Madonna ubogich ukazuje okoliczności oraz przesłanie objawień maryjnych, jakie miały miejsce w 1933 r. w belgijskim miasteczku Banneux. Z kolei Damian Dorn dokonuje porównania dwóch – wydawałoby się – odrębnych, a zasadniczo opartych na głębokiej wierze – sposobów dochodzenia do Boga, jakie prezentują św. Teresa z Avila i św. Teresa z Lisieux. Jerzy Adam Świdziński przedstawia natomiast postać św. Gertrudy Wielkiej i jej doświadczenia z duszami czyśćcowymi.
     Na przeciwnym biegunie sytuuje się sylwetka Aleistera Crowley’a, człowieka, który wybrał zło, zaprezentowana przez Tomasza Rowińskiego.
     W numerze mowa jest także o Szatanie w kontekście Biblii. Dr Roman Zając ukazuje jego obraz obecny w Księdze Mądrości. Wyjaśnia, dlaczego ta napisana po grecku księga Pisma Świętego określa Szatana za pomocą terminu „Diabeł”.
     Czy chrześcijanin może przyjmować teorię ewolucji? Odpowiedzi na to pytanie udziela dr Michał Kosche. W tekście Ewolucjonizm a siedem dni stworzenia wskazuje, że istnieje (…) teoria naukowa zdolna wyjaśnić genezę człowieka i innych form żywych, bez podważania fundamentów wiary chrześcijańskiej. Jest nią teoria inteligentnego projektu, która niemal samorzutnie wywołuje pewne dopowiedzenie: skoro istnieje projekt, to domaga się on istnienia także Projektanta!
     Andrzej Barnaba rozróżnia między postawami pokory i pychy. Wskazuje, że pokora umożliwia podążanie w kierunku Boga i uzdrowienia.
     Z Przeglądu mediów dowiadujemy się z kolei o wizycie Mary Wagner w Polsce, a także o tym, w jaki sposób telewizja oswaja ze związkami kazirodczymi oraz jak polityczna poprawność potrafi dezorientować dziecko. W dziale „Drogowskazy” ks. prof. Krzysztof Guzowski wyjaśnia różnicę między psychologiem a kierownikiem duchowym. W dziele tym prezentujemy również recenzję książki „Seminarium uzdrowienia wewnętrznego. Podręcznik formacyjny” pod redakcją K. Kralki i M. Zborowskiego.
Czytelnia: