Miesięcznik Różaniec - wrzesień 2017

Temat wrześniowego numeru: Rodzina potężna wiarą.

Przeczytasz w nim m.in.:
- Współczesna rodzina – jaka jest, co jej grozi, jak ją chronić i wspierać, gdy zewsząd czyhają rozmaite zagrożenia.
- Obojętność jest gorsza niż kłótnia – rozmowa z Barbarą i Wojciechem Gałązkami, animatorami rekolekcji dla małżeństw.
- Bóg jest w tym, co najtrudniejsze – o radościach i smutkach w życiu Świętej Rodziny.

A także:
- Mój ojciec – rozmowa z Zofią Pilecką-Optułowicz.
- Wspólna modlitwa integruje rodzinę.
- Wychowywać trzeba umieć.

Czytaj „Różaniec”!
Pamiętaj, że na drodze wiary nie jesteś sam!

Miesięcznik dostępny jest w Wydawnictwie Sióstr Loretanek, ul. Żeligowskiego 16/20,
04-476 Warszawa, tel. 22/ 673 58 39 lub na www.rozaniec.eu i www.sklep.loretanki.pl

Czytelnia: