Oświadczenie, w związku z ustaleniem daty beatyfikacji Jana Pawła II!

Lednica – Spotkanie młodych w podziękowaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
"JPII - liczy się świętość!" – 4 czerwca 2011 Pola Lednickie
     Młodzi świata spotkają się w tym roku na Polach Lednickich, aby podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za Jego dzieło świętości. Będzie to najważniejsze Spotkanie młodych, którzy jako pokolenie JP2 chcą dać dowód wierności, miłości i oddania Ojcu Świętemu. Będzie to wielki akt dziękczynienia za Lednicę, która gromadzi młodych, która jest darem i zadaniem Jana Pawła II dla młodzieży.
     Lednica zaprasza wszystkich, którzy czują się uczniami Ojca Świętego, na spotkanie 4 czerwca 2011 r. u źródeł chrzcielnych Polski.
     Twoja obecność i Twoja modlitwa na Polach Lednickich, stanie się osobistym podziękowaniem Janowi Pawłowi II, za jego życie będące świadectwem, za to, że stał się darem dla młodzieży.
     LEDNICA. Kiedy Ojciec Święty przelatywał 2 czerwca 1997 nad Bramą III Tysiąclecia, wiedzieliśmy, że będzie to Brama świętości. Da nowe życie pokoleniu młodych, przemieni ich. Od tego czasu na Polach Lednickich gościliśmy łącznie ponad milion młodych ludzi. Zbudowaliśmy sanktuarium – Dom JPII (muzeum z pamiątkami należącymi do Ojca Świętego) oraz ośrodek rekolekcyjny działający przez cały rok. Lednica jest kolejnym dowodem na świętość Jana Pawła II. Bez Jego błogosławieństwa nie czulibyśmy takiej siły. To On wskazał nam cel, który nas wszystkich tworzy i łączy, który stworzył nas – Ruch Lednicki!
Czekamy na Was,
ojciec Jan Góra OP wraz z młodzieżą lednicką
Czytelnia: