Pomoc Afryce

Rozpoczęliśmy zbiórkę środków na dwa projekty realizowane przez siostry służebniczki w wiosce Helota w zachodnioafrykańskim Togo. Siostry zwróciły się do nas z prośbą o pomoc w znalezieniu pieniędzy na dokarmianie dzieci w przedszkolu oraz budowę nowej szkoły krawieckiej dla dziewcząt.

Projekty te według nas są bardzo ważne. Ufam, że ich realizacja może zmienić życie dzieci w Helocie. Uwolnić ich od beznadziejności, chorób i niewyobrażalnej biedy – dać im szansę na lepsze życie. Naprawdę niewiele trzeba, aby odmienić ich los.

www.pomocafryce.pl

O Polskiej Fundacji dla Afryki
Założyciele
     Fundatorami Polskiej Fundacji dla Afryki jest małżeństwo – Justyna i Wojciech Ziębowie. Justyna jest historykiem dawnej literatury, adiunktem UJ. Wojtek ukończył studia o kierunku strategicznego zarządzania strategicznego biznesem MBA. Od prawie piętnastu lat pracuje w kilku organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą charytatywną, edukacją, wychowaniem i ochroną życia. Związany głównie z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia z Krakowa.

Historia
     Potrzebę pomocy Afrykańczykom poczuliśmy podczas kilkutygodniowej podróży po Etiopii w 2006 roku. Pojechaliśmy tam na wakacje z plecakami: pojeździć po kraju, pooglądać zabytki starej kultury, pochodzić po górach, odpocząć. Te wakacje zderzyły nas z niewyobrażalnym ubóstwem, niewydolną służbą zdrowia, brakiem pomocy społecznej, edukacji. Wszędzie spotykaliśmy kalekich ludzi, chorych z wrzodziejącymi ranami siedzących przy drogach, niedożywione dzieci. Widzieliśmy głód, analfabetyzm, fatalne warunki mieszkaniowe. Wyraźniej niż dotąd zdaliśmy sobie sprawę, jak zamożna jest Polska w porównaniu z krajami afrykańskimi. Chociaż wielu Po lakom jest ciężko i zwykle nie mają takich warunków życia, jak mieszkańcy najbogatszych krajów świata, nikt u nas nie umiera z głodu czy pragnienia albo z powodu braku podstawowych środków higienicznych. Wspieraliśmy więc finansowo misje oraz różne akcje humanitarne. Czuliśmy jednak, że to nie wystarcza oraz że doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych można by skutecznie wykorzystać i nieść pomoc Afryce. Pomyśleliśmy o stworzeniu własnej organizacji. Wiedzieliśmy, że jeśli sami zaczniemy budować np. w Afryce szkoły czy szpitale, to zbyt dużo – może nawet większość – pieniędzy wydamy na koszty operacyjne, przeloty, walkę z biurokracją czy tłumaczy oraz zaznajamianie się z afrykańskimi realiami. Słowem, że niewiele dobrego zdołamy uczynić.
     W 2011 r, wstrząśnięci wiadomościami o 11 milionach głodujących w Rogu Afryki, wpadliśmy na pomysł, żeby upowszechniać wiedzę o potrzebach Afryki i zbierać pieniądze dla organizacji już pomagających Afryce. Ludzie pracujący w tych organizacjach znają lokalne warunki, wiedzą dokładnie, co jest potrzebne danej społeczności, chcą realizować konkretne projekty pomocowe, lecz często nie mają wystarczających finansów.
     Zdecydowaliśmy, że powołamy fundację, która będzie zachęcać do ofiarności a zebrane środki przekazywać będziemy organizacjom działającym w terenie – już na konkretne projekty. W ten sposób pozyskane przez nas pieniądze zostaną wykorzystane efektywnie i tam, gdzie naprawdę są potrzebne.
     1 maja 2012 roku zaczęła działać Polska Fundacja dla Afryki. Z jednej strony szukamy wiadomości o projektach z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia i życia mieszkańców Afryki, które będziemy wspierać finansowo. Z drugie j strony docieramy do osób, którzy pragną dać coś potrzebującym w Afryce. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy tymi, którzy odczuwają potrzebę pomocy i tymi, którzy praktycznie nie mają nic. Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe i misjonarzy do zgłaszania się do nas z projektami potrzebującymi finansowania a także wszystkich ludzi o otwartych sercach do ich finansowania.

Cele
     Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków ich życia. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez zbieranie pieniędzy na konkretne projekty poprawiające warunki życia mieszkańców Afryki. Koncentrujemy się przede wszystkim na:
- finansowaniu budowy szkół, studni, wodociągów, szpitali i innych budowli służących społecznościom lokalnym,
- wspieranie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
- finansowanie edukacji ubogim mieszkańcom Afryki,
- wspieranie inicjatyw edukacyjnych i zwiększających dostęp do szkolnictwa.

Lista wspieranych obecnie projektów
- dożywianie dzieci w Helocie,
- budowa szkoły krawieckiej w Helocie.

Czytelnia: