Różaniec - luty 2014

Temat numeru: MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ STWORZYŁ ICH
     Czym jest i jakie zagrożenia niesie ze sobą ideologia gender? Czy mężczyzna w jakimś momencie swojego życia może zapragnąć stać się kobietą? Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego NIE, jednakże genderowcy głoszą, że płeć można zmieniać nawet wielokrotnie, gdyż – ich zdaniem – nie jest to kwestia biologiczna, ale kulturowa. Polecamy lekturze artykuły, które przybliżają tę tematykę, m.in. wypowiedź niemieckiej socjolog Gabriele Kuby, która wskazuje główne założenia tej destrukcyjnej ideologii. Jednym z nich jest seksualna rewolucja wśród dzieci i młodzieży, uderzająca – pod płaszczykiem troski o dobro młodego człowieka – w podstawowe wartości chrześcijańskie: wierność i czystość, a w rezultacie prowadząca do demoralizacji i zachwiania tożsamości człowieka. Gender to także zakamuflowany atak na rodzinę oraz na prawo rodzica do decydowania o wartościach przekazywanych dzieciom w procesie edukacji już na najwcześniejszym etapie, czyli w przedszkolu. Więcej ten temat pisze na ks. Wojciech Przybylski, w swoim artykule wskazuje on szkodliwe przykłady oddziaływania tej ideologii w Polsce.
     W niezwykłym czasie oczekiwania na kanonizację Papieża Polaka zachęcamy do sięgania po dokumenty papieskie, w których nasz wielki Rodak przypominał, że Bóg stworzył nas, ludzi, mężczyzną lub niewiastą. Płeć człowieka zostaje określona już w łonie matki, nie można o tym zapominać. Wszelkie ingerencje w tym obszarze są niedopuszczalne. W konferencji formacyjnej dla członków wspólnoty Żywego Różańca ks. Paweł Wiatrak przybliża tajemnicę Nazaretu, natomiast ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca, nawołuje za śp. bp. Janem Chrapkiem, aby obudzić olbrzyma. Na łamach lutowego numeru można również znaleźć przepiękne świadectwa, m.in. Ewa po rozwodzie zaprasza inne kobiety, które znajdują się w podobnej sytuacji, aby utworzyły wspólnotę, w której będą wspierać się w trwaniu w czystości i postępowaniu w zgodzie z Ewangelią.
     Zapraszamy również do elektronicznej prenumeraty „Różańca” (w lutowym numerze m.in. rozważania ks. Mirosława Jaworskiego nt. pierwszego ikosu Akatystu ku czci Bogurodzicy, artykuł Moniki Zając pt. Małżeństwo fundamentem rodziny oraz zachęta ks. Dariusza Dziadosza do osobistej lektury Biblii w Kościele) i regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.rozaniec.eu.
Czytelnia: