Różaniec - luty 2016

Temat numeru: MIEĆ WSZYSTKO U BOGA
Różaniec - luty 2016„Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9). Co mówią współczesnym chrześcijanom te słowa? Co dla nas dzisiaj znaczy wezwanie do ubóstwa w rozumieniu ewangelicznym? Na czym polegało prawdziwe ubóstwo Jezusa? Jak rozumieć wezwanie, że mamy być ubodzy w duchu? I czy ubogi zawsze oznacza biedny? To tylko niektóre zagadnienia, które podejmujemy.

Pan Jezus ubogim w duchu obiecuje nagrodę w niebie, ale my chcemy być szczęśliwi tu i teraz. Jak to pogodzić? O istocie szczęścia pisze ks. Wojciech Przybylski.

Gdyby bł. Matka Teresa z Kalkuty żyła dzisiaj, prawdopodobnie byłaby duchową przyjaciółką papieża Franciszka. Jej siostry, pracując w różnych częściach świata, realizują jej testament przez służbę najbiedniejszym. O siostrach misjonarkach miłości pisze Anna Malec.

W lutym rozmawiamy także z panem Adrianem Seligą, prezesem zarządu firmy optycznej, sponsorem fundacji „Razem dla Afryki”, który na łamach „Różańca” dzieli się swoim doświadczeniem radości z pomocy potrzebującym, np. ofiarom handlu ludźmi w Kenii.

W tym numerze także historie życia trzech niezwykłych kobiet: św. Kingi, św. Jadwigi i św. Filomeny, które w szczególny sposób zawierzyły swoje życie Chrystusowi.

W artykule z cyklu Rok Miłosierdzia przybliżamy kolejny uczynek miłosierdzia: nawiedzanie chorych. O tym, jak służyć cierpiącym z miłością, rozmawiamy z ks. Pawłem Śmierzchalskim, dyrektorem Ośrodka Hospicjum Domowe Księży Marianów i kapelanem hospicjów domowych w diecezji warszawsko-praskiej.

Czy sakrament chorych słusznie jest nazywany ostatnim namaszczeniem? – odpowiada ks. Zbigniew Kapłański. Zachęcamy Czytelników do nadsyłania pytań odnośnie do wątpliwości związanych z wiarą. Pamiętajmy, że Pan Jezus nie jest posłańcem śmierci, dlatego warto w sakramencie namaszczenia chorych odnaleźć źródło nadziei i pocieszenia.

Na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego zadaliśmy młodym ludziom pytanie, czy poszukują wzorów do naśladowania także wśród osób zakonnych. Co młodzi myślą o zakonnikach? – odpowiedź w lutowym numerze „Różańca”.

W cyklu Katolik w świecie tekst Anny Mularskiej pt. Biedni wokół nas. Kiedy, komu i jak warto pomagać?

Jak co miesiąc materiały formacyjne: rozmyślanie na pierwszą sobotę, konferencja z propozycjami zadań na luty, konspekt spotkania dla kół (róż) różańcowych, rozważania różańcowe i komentarze do Ewangelii na każdy dzień miesiąca, a także ABC Żywego Różańca.

„Różaniec” jest dostępny także w wersji elektronicznej – w lutowym e-wydaniu 4 artykuły, m.in. o tym, co jest największą bronią przeciw szatanowi, oraz o bł. ks. Michale Sopoćce – świadku miłosierdzia.

Do rąk Czytelników oddajemy również kolejny numer Przesłania do młodych – naszego comiesięcznego dodatku przygotowującego do Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy, aby przekazać go młodym ze swojego otoczenia. Zapraszamy także do odwiedzenia młodzieżowego profilu na Facebooku i profilu miesięcznika „Różaniec”.

Czytelnia: