Różaniec - marzec 2013

Temat numeru: Wierzący a niepraktykujący?
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa”. Takie słowa napisał Apostoł Paweł w Liście do Rzymian. Czy można być człowiekiem wierzącym, ale niepraktykującym, czyli takim, który nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem? Czy można trwać w wierze bez słuchania słów Chrystusa i bez przyjmowania sakramentów, które On sam ustanowił dla naszego dobra? W marcowym numerze „Różańca” podajemy konkretne dowody na to, że wiara oderwana od wspólnoty Kościoła nie zasługuje na miano wiary żywej i prawdziwej. Czynimy to począwszy od nauczania papieskiego, w którym prezentujemy fragment kolejnej katechezy Benedykta XVI na Rok Wiary, dalej poprzez rozmowę z długoletnim kapelanem Duszpasterstwa Więziennego, ks. infułatem Janem Sikorskim, świadectwo małżonków, których wiara ożywiła się dzięki wspólnocie kościelnej, wreszcie artykuł ks. Feliksa Folejewskiego z cyklu „Żyć wiarą na co dzień”, który jest swoistym podsumowaniem naszego tematu. Ponadto w marcowym numerze „Różańca” kilka propozycji na Wielki Post. Zapraszamy do lektury i odwiedzania naszej strony internetowej www.rozaniec.eu.
Czytelnia: