Sztuka słuchania Boga i człowieka

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE W LORETTO

Dialog małżeński to dłuższa chwila czasu spędzona razem
To chwila spędzona pod okiem Bożym i przy Bożej pomocy

.
SZTUKA SŁUCHANIA BOGA I CZŁOWIEKA
(dialog małżeński)
17-19 I 2014

Rekolekcje prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z osobami duchownymi i świeckimi

Loretto – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Loretto położone jest w woj. mazowieckim, około 60 km na północny wschód od Warszawy, nad rzeką Liwiec niedaleko Wyszkowa
Rekolekcje rozpoczynają się o 18:00 w piątek, kończą o 14:00 w niedziele.

... razem... Trzeba być razem, a nie obok siebie. Konieczna jest wzajemna szczerość i otwarcie. Trzeba dosięgnąć głębi każdego problemu, przeanalizować motywy, poruszenia wewnętrzne, które kryją się za naszymi decyzjami, naszym sposobem bycia i postępowania, uwolnić z więzów ukryte myśli.

Część warsztatową poprowadzi ks. Piotr Urbanowski z przedstawicielami wspólnoty
z Kościoła Domowego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Zgłoszenia i informacje:
s. Kinga CSL, e-mail: s-mkinga@o2.pl
tel. 696 637 954
Czytelnia: