X Ogólnopolskie nocne czuwanie w intencji powołań i powołanych

» Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej «
8/9.06.2013
Czuwanie modlitewne prowadzić będą przedstawiciele różnych stanów,
Zgromadzeń Zakonnych i Seminariów Duchownych Polskich Diecezji

Czytelnia: