Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie...

Dar słowa: