Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym

Dar słowa: