Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu

Dar słowa: