Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego