Słabi nigdy nie potrafią przebaczać. Przebaczenie jest cnotą silnych

Dar słowa: