Wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć.

Dar słowa: