Zewnętrzne kryzysy są wielką szansą zastanowienia się nad sobą samym

Dar słowa: