Czy jeszcze pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości?

Dar słowa: