Każda radość, którą niesiemy innym zawsze do nas powróci

Dar słowa: