...aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał

Dar słowa: