Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Dar słowa: