Gdzieś jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzieś jest, o śmierci, twój oścień?

Dar słowa: