Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam w sercu swoim krzyża nie wystawi

Dar słowa: