...kto spożywa ten boski chleb, będzie żył na wieki!

Dar słowa: