Grill w zimie

Okazuje się, że grilllowanie ma wymiar czysto symboliczny...

Humor: