Ludwik szowinistą?

Przekonaj się, czy Ludwik Boski jest męskim szowinistą.

Humor: