Nasza misja

     Dordzy Bracia i Siostry! Jak widzicie, pole waszego działania jest rozległe. Kościół wiele się po was spodziewa. Potrzebuje waszego świadectwa, by nieść światu łaknącemu słowa Bożego - nawet jeśli nie jest tego świadom - "radosną Nowinę", którą każde pragnienie prawdziwie ludzkie może znaleźć w Chrystusie. Umiejcie sprostać wielkim możliwościom, które Opatrzność wam ofiaruje pod koniec drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa.
     Ja ze swej strony ponawiam modlitwy, by Bóg za macierzyńskim wstawiennictwem Maryi Panny udzielił wam obfitości darów światła, mądrości i zdecydowania w poszukiwaniu coraz lepszych sposobów dawania świadectwa o Chrystusie pośród waszych braci i sióstr żyjących w świecie i abyście stanowili rodzaj dyskretnego, lecz przekonywującego wezwania do przyjęcia Chrystusowej Nowiny w życiu osobistym i w strukturach społecznych.
     Niech miłość Pana kieruje waszymi rozważeniami. Wówczas będziecie modli iść naprzód w wierze.
Czytelnia: 
Jan Paweł II: