Wiersze różne (1)

Dialog serc
Jak mogę
zapomnieć o Tobie?

W twej ciszy wiem,
że mnie kochasz

Także, Ty kiedy ja milczę
wiesz, ze Cię kocham

Nie tylko nie wątpię w ciebie
ale powiem Ci,
że także ty możesz mi zaufać

Jesteś moją drugą dusza.

Wejdź do tajemnicy twego serca
obserwuj w nim Twoją miłość do mnie
a dostrzeżesz tam moją miłość do Ciebie

Anzelz z Aosty

***

Nie róbcie z miłości kajdanów
Kochajcie się,
ale nie róbcie z miłości kajdanów.
Niech miłość będzie jak poruszający się
ocean pomiedzy brzegami waszych dusz.

Wypełniajcie nawzajem swoje filiżanki,
ale nie pijcie z tej samej.

Dajcie sobie swojego chleba,
ale nie jedźcie z tego samego bochenka.
Śpiewajcie i tańczcie razem,
cieszcie się, ale pozwólcie sobie
być osobno. Jak struny lutni,
które są osobno, to jednak dźwięczą

razem do tej samej muzyki.

Dajcie sobie serca,
ale nie do przechowania.
I stójcie razem,
a jednak nie za blisko:
Jak kolumny świątyni,
które podpierają ten sam strop,
a jednak stoją osobno.

I jak dąb i cyprys nie rosną w
swoich cieniach.
Kahlil Gibran

***

Kochać to nie znaczy...
Kochać to nie znaczy
przeżywać gwałtowne porywy,

stany ekstatyczne i szalone namiętności
- choć i to, oczywiście, się liczy
- kochać to przede wszystkim być
ciągle uważnym na rzeczy i istoty:
wymyślać tysiąc delikatności.

Miłość miniaturyzuje się,
schodzi do rzeczy drobnych.

Powoli odkrywa się, że w miłości nie można:

ani zmuszać, ani rządzić, ani niszczyć tego,
co ona stworzyła, ani niszczyć darów,
które ona przyniosła, ani kochać kogoś,
kogo się boimy.
Blaise Pascal