Jeśli dopuści się serce do głosu

Jeśli dopuści się serce do głosu, wtedy nawet szary,
zwyczajny człowiek stanie się najważniejszy.
Miłość jest fundamentem
każdego szczęśliwego życia z innymi.
Miłość musi być normą.

Nie mów: „Chodzi przecież
przede wszystkim o sprawiedliwość”.
Sprawiedliwość bez Miłości jest utopią.
Miłość bez sprawiedliwości jest kłamstwem.

Ludzie nie zostają tak po prostu
ślepo zrzuceni na naszą planetę.
Zostają powierzeni innym.
Ludzie są za ludzi odpowiedzialni.
Pierwszym i podstawowym prawem
każdego człowieka jest prawo do Miłości.
Każdy człowiek, który przychodzi na świat,
ma niezaprzeczalne prawo
do ojca i matki, domu rodzinnego,
do ludzkiego ciepła i Miłości.