Poszukiwanie ciepła i miłości

Każdy człowiek, który przychodzi na świat,
przez całe swoje życie
poszukuje ciepła i miłości.
Szuka ludzi,
którzy by go przyjęli i pokochali,
u których znajdzie ostoję i bezpieczeństwo.
Ludzie szukają całe życie
na wielu drogach, często okrężnych,
a nawet wręcz na bezdrożach.
Szukają ciepłego gniazda,
swojskiego kąta,
przytulnej przystani.

Gdzie jest nasz dom?
Tam, gdzie odnajdujemy ciepło i miłość.
Tam, gdzie panuje wzajemne zaufanie
i czuła, życzliwa troska o drugiego.
Gdzie każdy ma serce dla każdego.
Dom znajdziesz tylko
u takiej istoty, która ma serce
bijące dla Ciebie.

Phil Bosmans

Rozważania i opowiadania: