Tam, gdzie nie ma miłości

Tam, gdzie nie ma miłości,
nie ma wspólnoty,
ani też żadnej przyjaźni.
tam, gdzie nie ma miłości,
nie ma też małżeństwa ani rodziny.

Tam, gdzie nie ma miłości,
nie ma ani radości, ani życia.
Bez miłości świat staje się pustynią.

Kochać oznacza:
tchnąć ducha w ludzi i rzeczy.
Ducha, który pochodzi z własnego serca
i wszystko może ożywić.

Kochać oznacza:
promieniować ciepłem i nikogo nie zranić,
być ogniem, a nikogo nie spalić.

Kochać oznacza:
budować dom dla swojego bliźniego,
tak jakby, który ma tam zamieszkać,
był ci najbliższy.

Phil Bosmans

Rozważania i opowiadania: