Niedziela - Ton 2

Troparion
Kiedy zstąpiłeś do śmierci, Żywocie Nieśmiertelny, wtedy Otchłań zmartwiała od blasku Twego Bóstwa. Kiedy zaś zmarłych wskrzesiłeś z głębin otchłani, wszystkie moce niebios wołały: Dawco życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Zmartwychwstałeś z grobu, Wszechmocny Zbawco, Otchłań widząc cud przeraziła się i martwi powstali. Stworzenie widząc to współraduje się z Tobą, współweseli się Adam, a świat śpiewa teraz Tobie, Zbawco mój.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Grób i śmierć nie zatrzymują Matki Bożej. Modli się Ona nieustannie i jest naszą niezawodna nadzieją wstawiennictwa; bowiem Ten, Który mieszkał w łonie zawsze Dziewicy, przeniósł do życia Matkę Żywota.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie