Niedziela - Ton 4

Troparion
Radosną nowinę Zmartwychwstania od Anioła poznały wierne kobiety uwolnione od przedwiecznej zmazy i Apostołom mówiły: Pokonana została śmierć, zmartwychwstał Chrystus Bóg, dając światu wielkie miłosierdzie.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Zbawco i Wybawicielu mój, będąc Bogiem, podniosłeś z grobu ludzi będących w łańcuchach
i zniszczyłeś bramy Otchłani, i będąc Panem trzeciego dnia powstałeś.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Przez twoje święte narodzenie, Niepokalana, Joachim i Anna zostali uwolnieni od hańby bezdzietności, a Adam i Ewa od zepsucia śmiercią. Uwolnieni od winy grzechu, twoi ludzie świętują wołając: Ta, która była niepłodna, rodzi Matkę Bożą, podtrzymującą nasze życie

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie