Niedziela - Ton 6

Troparion
Anielskie moce zstąpiły na Twój grób i zamarły straże, Maria stojąc w grobie szuka przeczystego Twego ciała. Zniewoliłeś otchłań, nie zakosztowawszy jej. Spotkałeś Dziewicę, Dawco życia. Powstały z martwych Panie, chwała Tobie.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Dłonią dającą życie zmarłych z mrocznych głębin wskrzesił Dawca życia, Bóg nasz Chrystus, i zmartwychwstanie dał rodzajowi ludzkiemu, jest bowiem Zbawicielem, Zmartwychwstaniem i Życiem i Bogiem wszystkich.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Łagodna Orędowniczko Chrześcijan, niezachwiana Pośredniczko przed Stwórcą, racz nie gardzić modlitewnymi głosami grzeszników, lecz w swej dobroci spiesz z pomocą tym, którzy z ufnością wołają do Ciebie: Skłoń nas do modlitwy i spiesz usłyszeć nasze błagania. Wstawiaj się zawsze, Matko Boża, w imieniu Twych czcicieli.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie